Elektromechanik

Opis stanowiska pracy: Wykonywanie prac remontowo – konserwacyjnych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych  Zapewnienie ciągłości pracy maszyn i urządzeń, poprzez diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie bieżących usterek, uszkodzeń i awarii elektrycznych, a także dokonywanie napraw, remontów i przeglądów okresowych oraz rozpoznawanie stanu technicznego maszyn  Montaż, konserwacja i naprawa istniejącej instalacji elektrycznej i zespołów elektrycznych maszyn […]