Automatyk

Opis stanowiska pracy:• Utrzymanie maszyn w produkcji ciągłej• Planowanie i wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych.• Montaż i demontaż w urządzeniach technicznych zespołów składających się z napędów hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych.• Pomiary parametrów procesów technologicznych.• Prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej.• Optymalizację czasu trwania i sposobu wykonania prac remontowych i przeglądów okresowych.• Obsługę narzędzi/maszyn konwencjonalnych […]